Přeskočit na hlavní obsah

(NE)Konání zastupitelstva

Dnešní 3 hodiny trvající jednání Zastupitelstva města Benešova se nekonalo!
Jak je to možné? Je to možné díky tomu, že Rada města to špatně připravila, a navíc i špatně to jednání vedla.
Jestli takto špatně vede i celé Město, tak buďme rádi, že jsou tento rok volby.
O jejich kompetenci lze po dnešku s úspěchem pochybovat.
Jednání začínalo v 18 hodin, aniž by bylo standardně zahájeno a diskutován a schválen program, proběhlo představení projektu "Hodina pohybu navíc", na začátku byl ale představen tuším pod názvem Juniorská akademie. Představoval zástupce SK Benešov, FAČRu, ČUSu.
Projekt to není nezajímavý, děti mají sportovat, mít pohyb.
Ale bylo to zcela mimo program zastupitelstva.
A trvalo to 45 minut!
Až poté bylo jednání, se zpožděním 45 minut, oficiálně zahájeno a proběhla diskuze o programu.
V rámci ní byly podány návrhy na rozšíření programu o dva body a u obou došlo ke schválení jejich zařazení na program.
V tomto momentě nastal další problém, nedošlo k důležité procedurální události, nebylo hlasováno o programu jako takovém, nebyl schválen program. Ale, jednání "předsedající" ho ani ke schválení nepředložili.
Pro úplnost dodávám, že jednání střídavě vedli starosta Hostek (ČSSD) a místostarosta Švadlena.
Jednání pokračovalo v několika bodech, včetně těch, které byly doplněny.
Došlo se až k bodu schválení smlouvy o úvěru, kterou si Město chce vzít úvěr 250mil. Kč na zatím blíže neurčené investice a zadlužit tak Město na příštích 14 let.
Jedním ze zastupitelů, pan Tomáš Podhola (VPM), bylo navrženo, aby o tomto bodě bylo hlasováno jmenovitě, aby jak v audiozáznamu, tak přímo v usnesení z jednání, bylo uvedeno, kdo jak hlasoval, jmenovitě a jednotlivě, kdo byl proti, pro a zdržel se.
Koalice nejdříve dělala, že tomuto požadavku nerozumí, že je to přeci jasné, kdo jak hlasuje, když mají hlasovací zařízení.
Na argument, že obrazovka s výsledky hlasovaní není v audiozáznamu relevantní nereagovala, naopak se starosta Hostek dopustil lži, když tvrdil, že přece výsledky hlasování jsou veřejně dostupné.
Nejsou, v usneseních je jen informace, jestli byl vysloven souhlas nebo ne a ani není zveřejněn počet hlasů pro, proti, zdržel se, natož jmenovitě uvedeno, kdo jak.
Hlasy koalice bylo zamezeno tomu, aby se hlasovalo veřejně, návrh na veřejné hlasování nebyl schválen.
Nutno podotknout, že i jeden ze zastupitelů patřící ke koalici, pan Klusoň (ČSDD), připomněl, že když ještě současná koalice byla opozice, a naopak a oni tenkrát jako opozice chtěli v některých bodech veřejné hlasování, nebála se tehdejší koalice, na rozdíl od té dnešní, toto podpořit.
No a pak nastal hlavní problém.
Zastupitel pan Tichovský (ODS) v diskuzi k bodu ke schválení úvěrové smlouvy upozornil na ten fakt, že:

 1. úvěrová smlouva není v souladu s v současnosti platnými rozpočtovými pravidly
 2. návrh rozpočtu Města, který měl být schvalován v dalším bodě, není taktéž v souladu s těmito rozpočtovými pravidly
 3. návrh na změnu rozpočtových pravidel, který měl být schvalován až v bodě po těchto dvou, i kdyby byl schválen, bude platný až od následujícího dne

Jednoduše vysvětleno, v programu byly body ve špatném pořadí (nejdříve měla být změna rozpočtových pravidel a až poté ty body, které těmto novým pravidlům už neodporují) a navíc ještě i kdyby byly, tak tu byl ještě problém účinnosti těch nových pravidel.
Panika, přestávka, návrhy řešení, které ale byly na hraně toho, jestli je to právně košér, takže starosta zatáhl za záchranou brzdu.
Uvědomil si, že vlastně vůbec nebyl schválen program, že se o něm totiž, jako o celku, vůbec nehlasovalo (mimochodem, chyba jeho nebo místostarosty Švadleny).
Využil tedy ustanovení jednacího řádu, které ve zkratce říká: "Pokud nedojde ke schválení programu zasedání, starosta (předsedající) prohlásí zasedání zastupitelstva za ukončené."
Zasedání po 3 hodinách a po projednání několika bodů, rozpravě o nich, hlasování o nich, ukončil.
Jenže, takto to nebylo, ono totiž vůbec nedošlo k tomu, co jednací řád starostovi ukládá:
"Návrh programu zasedání zastupitelstvu předkládá starosta (předsedající) ke schválení v zahajovací části zasedání zastupitelstva."
I proto je v jednacím řádu toto: "Pokud nedojde ke schválení programu zasedání, a to ani hlasováním po ukončení dohodovacího řízení podle čl. 13 odst. 7 tohoto jednacího řádu, starosta (předsedající) prohlásí zasedání zastupitelstva za ukončené."
Ale, program nebyl vůbec předložen, dohadovací řízení neproběhlo, celé jednání Zastupitelstva bylo totálně zmatečné.
Respektive, celá příprava tohoto jednání a jeho vedení bylo totálně nekompetentní.
Jako třešnička na dortu neschopnosti Rady města pak byl útok radní Pokorné-Jermanové na úředníky Města, kdy je obvinila, že za to mohou oni, že oni měli správně seřadit body, aby nenastal problém.
Takže, opět z jednacího řádu, dvě ustanovení:

 • Program zasedání zastupitelstva navrhuje rada.
 • Přípravu zasedání zastupitelstva organizuje starosta (svolavatel), (§ 103 odst. 5 zákona o obcích) podle programu navrženého radou.

Pani radní evidentně není ochotna uznat svoji chybu, místo toho svaluje vinu na úředníky Města.
Ale to nejsou viníci toho, co se dnes událo.
Těmi jsou jednoznačně Rada města, starosta, místostarosta.
Kdo je pod pozvánkou na jednání Zastupitelstva podepsán? A v té pozvánce je program a v něm byly body tak seřazeny, jak byly.
Druhý pokus o zastupitelstvo, které projedná předmětné body, byl stanoven na čtvrtek 1.2.2018.
Držíme zástupcům ČSSD a ANO palce, ať to tentokrát zvládnou lépe.
Město Benešov si jistě zaslouží kvalitní výkon samosprávy!

Přílohy:

 1. pozvánka na jednání ZM Benešov dne 24.1.2018
 2. zápis z jednání
 3. jednací řád ZM Benešov
 4. nová pozvánka na jednání ZM Benešov dne 1.2.2018


Komentáře

 1. V návaznosti na včerejší jednání Zastupitelstva města Benešova jsem si dal na Městský úřad Benešov žádost o informace podle zákona 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  Není náhodou, že část zastupitelů chtěla, aby hlasování proběhlo veřejně, aby bylo u každého jednotlivého zastupitele jasné, jak hlasoval zejména v bodě "Návrh na schválení smlouvy o úvěru (úvěrový rámec města Benešov)” - jde o 250 mil. Kč, jde o zadlužení Města na příštích 14 let, takže jde tu o osobní odpovědnost zastupitele!
  Vizte http://bit.ly/MBNhlasovani.

  OdpovědětVymazat

Okomentovat

Populární příspěvky z tohoto blogu

Námitka vznesená na Valné hromadě OFS Benešov

Moje vyjádření jako nově zvoleného předsedy OFS BenešovNevím, jestli mi přísluší vůbec tuto situaci komentovat, ale kvůli četným a množícím se dotazům tak činím.

Sobota a neděle 3. - 4.10.2010

Tento a další dopisy z Běloruska zveřejňuji na přání a se svolením jejich autora, ovšem bez uvedení jeho identifikace (též jeho přání). Zveřejňovány jsou bez jakýchkoliv obsahových úprav.

Já, kandidát - volby do Poslanecké sněmovny 2021

 Na kandidátce koalice SPOLU jsem ve Středočeském kraji třetí❗️ Tedy, třetí od konce. Co však osud zase vymyslel - zase mi přihrál to číslo 33.