Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Podpora sportu v krajích, zejména tom Středočeském

Dostala se mi nedávno do rukou publikace Sport v Moravskoslezském kraji, vydaná přímo Krajem.
Velmi zdařilé představení sportovních aktivit, akcí a organizací v Moravskoslezském kraji.
Ale, co mě zaujalo nejvíce bylo až v samotném závěru té publikace, na stránce finanční podpora.
Je to plán pro rok 2020: programová podpora z rozpočtu kraje ve výši cca 91 mil. Kč, mimo programy formou individuálních dotací cca dalších 48 mil. Kč. To je vše neinvestiční podpora, dohromady tedy takřka 140 mil. Kč v kraji, který má asi 1,2 milionu obyvatel, to je 116 Kč na každého.
K tomu v roce minulém, 2019, šlo do investic v oblasti sportu v Moravskoslezském kraji dalších takřka 90 mil. Kč!

Tak jsem si to porovnal s mým Středočeským krajem:
počet obyvatel takřka 1,4 milionuplánovaná neinvestiční podpora pro rok 2020 cca 63 mil. Kč, to je 45 Kč na obyvateleinvestiční podpora v roce 2019 cca 5,5 mil. Kč (6% oproti Moravskoslezskému kraji)V programu ODS do krajských voleb pro Středočeský kraj najdete bod:
Nejnovější příspěvky

Podpora sportu v době pokoronavirové - pozor na vlastní góly!

Víte, co je v přiložených fotkách za mnou?

Jsou z Tábora a za mnou se hraje zápas zdejšího týmu FC MAS Táborsko proti SK Slavia Praha, B týmu tohoto slavného klubu.
Je to první zápas Letní ligy, soutěže, jejíž příprava je také za mnou.
Tedy, nejen za mnou, ale za týmem výkonného výboru SK Benešov, jehož jsem hrdým předsedou!
Pořádáme tuto soutěž jako alespoň nějakou náhradu za zrušené fotbalové soutěže.
Zrušené v důsledku tzv. koronavirové krize.
I ta už je snad z převážné části za námi.
Respektive, skoro za námi už jsou všechna možná omezující opatření, která takřka zastavila chod naší země, včetně sportu.
Před námi je těžké období, jak se vypořádat s následky.
Nezapomínejme při tom prosím na sport, který je celou tou krizí také postižen a potřebuje pomoc.
Pomoc na všech úrovních veřejné správy, nejen na úrovni státu, tedy dnes již Národní sportovní agentury, ale i na úrovni místní samosprávy, tedy na úrovni krajů, měst a obcí.
Pokud sportu nepomůžeme, tak si dáme v podstatě vlatní g…

29. kongres ODS - nezlomový s překvapením

Proběhl kongres ODS.
Nešlo o nijak zlomový kongres, ale nebyl prost překvapení.
Neodehrál se podle předem rozdaných not, jak mu mnozí předem vyčítali nebo jak je to běžné u jiných stran či hnutí.
V obecné rovině lze kongresu vytknout dobu jeho trvání.
Bohužel nejde v jednom dni stihnout vše, co by se na kongresu mělo odehrát.
Šlo by, kdyby se vše odehrálo podle předem rozdaných not, ale ODS je veskrze demokratická strana a tak se tak nestalo, ale v tu chvíli se naplánovaný program kongresu nemohl vejít do jednoho dne tak, aby byli delegáti ochotni či schopni zůstat.
Ta schopnost je něco jiného než ochota, tak schopnost je omezena třeba možností dopravy domů apod.
Program Došlo tak k tomu, co si myslím, že ODS určitě neprospělo.
Z programu kongresu musela být vypuštěna část týkající se prezentace programových cílů, programu ODS na následující období.
Nikdo si nedovolí omezit politickou diskuzi a tak musel, protože hrozila neusnášeníschopnost při rychle se snižujícím počtu delegátů, us…

48. pěší pluk v Benešově - Táborská kasárna

Život je plný překvapení.
Naštěstí i těch pozitivních. Provozuji Facebook stránku Táborská kasárna. Jde o místo pro Benešov nejen historicky významné. Oslovil mě v této souvislosti právě prostřednictvím zmíněné stránky Jan Bláha, mladý člověk se zájmem o historii. Historii rámovanou jeho předkem, pradědečkem, ale díky tomu se pohybuje i v okolí toho "rámu" a díky tomu mě právě oslovil. S historií Táborských kasáren se nejvíce mluví o 102. pěším pluku. Nicméně s Benešovem, s Táborskými kasárnami, je spojen i 48. pěší pluk, který právě na 102. navazoval, viz tyto základní údaje: Pěší pluk 48 [1920-1938] Velitelství pěšího pluku vzniklo 1. října 1920 v rámci unifikace branné moci přejmenováním z velitelství 102. pěšího pluku na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919 Nacházelo se v Benešově a od září 1936 v Jaroměři, podléhalo velitelství 10. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 velitelství 13. divise [1937-1938]. Pluk nesl od října 1920 do září 1938 čest…

Děkujeme-odejděte, začněte-konejte!

Otevřený dopis současnému i budoucímu vedení Města Benešov. Vážený pane starosto, místostarosto, vážené radní, vážení radní! Včera skončily volby v Benešově. Skončily tím, že byla Krajským soudem v Praze zamítnuta volební stížnost na komunální volby, byla shledána neopodstatněnou. Dnes se na webových stránkách Města (www.benesov-city.cz), stejně tak jako na Facebook stránce Města (www.fb.com/mestobenesov/), objevilo oznámení, že "termín zasedání ustanovujícího Zastupitelstva města Benešov bude již brzy znám". Ustavující Zastupitelstvo města je završením vůle voličů vyjádřených ve volbách, je základem pro jmenování nového vedení Města a ukončení konání vedení dosavadního. Po celou dobu, kdy byla řešena volební stížnost Krajským soudem v Praze, muselo být vedení Města zřejmé, že výsledkem bude buď vyhovění stížnosti (neplatnost voleb) nebo zamítnutí stížnosti. Kdo sledoval rozhodnutí Krajského soudu v Praze v případech jiných volebních stížností, mohl důvodně předpokládat, že…

Systém hlasování v komunálních volbách

Obsah
PředmluvaČlen volební komiseKřížek není kroužekVelký a malý křížekVolím lidi, ne stranyKombinaceVolím stranu, preferuji jejího kandidátaNa co si dát pozor
Předmluva Rok se skoro sešel s rokem a máme tu zase volby.
Ke konci října minulého roku, roku 2017, to byly volby do Poslanecké sněmovny, počátkem tohoto října jsou to komunální volby, do zastupitelstev měst a obcí. Z mého osobního pohledu se ty volby také významně liší, v roce 2017 jsem byl obyčejný volič, který se tedy po těch volbách změnil ve stěžovatele, stěžovatele na výsledky voleb, který uspěl se svým návrhem u Nejvyššího správního soudu. Na základě mé stižnosti Nejvyšší správní soud přepočítával preferenční hlasy pro kandidáty ODS ve Středočeském krají pro více jak 900 okrsků. Výsledkem byla změna mandátů, jeden z původně zvolených poslanců, Petr Bendl, o svůj mandát bohužel přišel a jiný, Martin Kupka, ho získal (NSS Vol 58/2017 - Usnesení). Po této patálii, kterou jsem ODS způsobil, jsem se rozhodl do této strany vs…

Dozorčí rady městských obchodních společností v Benešově

Městem Benešov v poslední době rezonuje téma 32. zasedání Zastupitelstva města, které se konalo 26.9.2018, ale trvalo pouhých 10 minut, protože nedošlo ke schválení programu.
Koalice si nezajistila dostatečný počet přítomných zastupitelů (pro schválení programu je třeba nadpoloviční většiny všech zastupitelů, nejen těch přítomných), opozice ho logicky nemá.
Podrobnější informaci k této události i k tomu, proč k ní došlo, jsem sepsal pro potřeby ODS Benešov a je zveřejněna v aktualitách na jejím webu.
V tomto článku bych se ale rád věnoval podstatě problému dozorčích rad městských obchodních společností, protože v návaznosti na různá zdůvodnění koaličních stran a zastupitelů a jejich reakcí na naše zdůvodnění padly některé argumenty, které jsou prostě liché.
Městské obchodní společnosti Městské obchodní společnosti (MOS) již existovaly nebo vznikly po nástupu této koalice k moci v Benešově přerodem z původních příspěvkových organizací.
Celkem jde aktuálně o tyto čtyři:
Technické služby …